Radiologia

Posiadamy dwa nowoczesne aparaty RTG Kodak 2200. Zdjęcia wykonujemy metodą radiowizjografii, która cechuje się dużą dokładnością zdjęć, zminimalizowaną dawką promieniowania RTG oraz szybkością działania. Odczyt obrazu jest możliwy od razu po wykonaniu zdjęcia.